MåleriCompaniet, måleriföretag
måleri, målerifirma, målare
MåleriCompaniet
måleritjänster

MåleriCompaniet

Spara eller skriv ut denna sida

MåleriCompanietMåleriCompaniet

Måleriupphandling

Hur du undviker missförstånd och onödiga kostnader - agera som ett proffs vid måleriupphandling

För privatkunder och bostadsrättsföreningar vid köp av måleritjänster.

Upprätta ett skriftligt måleriunderlag / målningsbeskrivning

Muntliga förfrågningar kan variera eller uppfattas olika vid objektets genomgång med måleriföretag = då varierar anbudssumman mellan måleriföretagen också.

 Måleribeskrivning innehållande

  • Beställare namn adress fakturamottagare
  • Kontaktperson namn tel mail adress mm
  • Objektets belägenhet adress namn nr mm
  • Vad och hur mycket som skall målas
  • Färdig yta (tex tapeter väv eller målat )

(om inga förskrivna underbehandlingar finns låt måleriföretagen skriftligt  redovisa i offerten vilka underbehandlingar som krävs för att uppnå den önskade slut yta)

Begär skriftligt måleri anbud

Målerianbud från flera målerifirmor kan vara bra, så man måste jämföra anbuden. (priset kan variera upp till 30% beroende på många faktorer, en faktor är hög orderingång = dyrt att rekrytera ny personal mm)

Målerioffert som innehåller

  • målnings objektet
  • vad som skall utföras och hur mycket
  • vilka underbehandlingar(målningsbehandlingar)
  • färdig yta
  • tillkommande arbeten debiteras kr/tim

(man kan ha en överkommelse eller skriftlig - betalning och tidsplan)

Man kan ha en överenskommelse att beställare kontaktas innan utförande av tilläggsarbeten. Om målerifirmorna ej upplyst om tilläggsarbetena så får dessa ej överskrida 15% (enligt lag) av anbudssumman.

Måleriofferten skall nästan vara som en repetition av beställningen på grund av att det då blir som en bekräftelse på att måleriföretaget är upplyst om beställningens omfattning. Med måleriföretagets ansvariges underskrift blir avtalet bindande.

Har ni beslutat er för ett av måleriföretagen så var noga med att företaget har F-Skattsedel samt ansvarsförsäkring.

Måleribeställning

Har ni ej ett eget formulär ta en kopia av målerientreprenörens anbud och skriv er (ansvarigbeställare) namnunderskrift, datum för godkännande. I annat fall finns RO-formulär hos konsumentverket.


Relaterade länkar

MåleriCompaniet
 
MåleriCompaniet AB - Råsundavägen 118 - Tel: 08-28 84 75 - info@malericompaniet.se
 
 
 
MåleriCompaniet, måleriföretag Stockholm Fler Tips & Råd